Hoe is de oprichting tot stand gekomen


In de dertigerjaren van de vorige eeuw heerste er veel werkeloosheid en armoede in Nederland.

Velen zochten om verveling te voorkomen, naar een zinnige bezigheid. In de omringende plaatsen van Brummen waren al verenigingen van fokkers van hoenders en konijnen. In Brummen, waren enkele liefhebbers die vonden dat ook hier een konijnen vereniging moest worden opgericht.

 

Enkele van de oprichters waren,  Floor van Tilburg (melkboer), Herman Kerkhof (winkelier) en

Chris Wassink (zetter bij een drukkerij). Omdat de vereniging nog geen naam had noemde men die DE KNIENENCLUB. Later kreeg de vereniging de naam, "Onze Liefhebberij Brummen". De heer F. van Tilburg ontving in de jaren negentig een koninklijke onderscheiding, dit voor de inzet voor de vereniging en de kleindiersport in het algemeen. Hare Majesteit de Koningin benoemde hem tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze drie oprichters zijn tot het einde van de 18e eeuw lid van de club gebleven. F. van Tilburg was in Nederland een bekend keurmeester en fokker.

 

Bij het begin van de oprichting had de vereniging al enkele tientallen leden. Dit aantal groeide snel in de oorlogsjaren. Op het hoogte punt telde "Onze Liefhebberij Brummen" bijna 200 leden. In de oorlogsjaren kon men namelijk alleen aan voer en stro voor de konijnen komen via de vereniging. Geleidelijk werd het een gemengde vereniging van, konijnen, hoenders en duiven. Na 1945 zakte het aantal leden tot het huidige aantal. Hoogtepunt in de vereniging was ongetwijfeld de Nederlandse kampioenschappen tijdens het vijf en dertig jarig bestaan in 1970. Deze kampioenschappen werden toen gehouden in het voormalige restaurant Flora in Leuvenheim.