OLB activiteiten

Algemene Leden Vergadering. Kort verslag.

Op maandag 11 maart 2019 werd de jaarvergadering gehouden in het gebouw van  De Edelzanger, Hazenberg in Brummen. Aanwezig waren 16 leden.

1.  De opening werd verricht door de voorzitter Iedereen werd welkom geheten.

2 Ingekomen stukken en mededelingen. Johan heeft zich afgemeld. Gijs vraagt of iemand zijn kuikens kan verzorgen tijdens zijn vakantie. Er is een nieuwe aanbesteding vanuit Het KLN voor de toekomst. Deze is na te lezen  op de website van KLN.

3. De lunch op de Tentoonstelling was minimaal. De mannelijke dierendag is helaas niet doorgegaan.

 

7. Jaarverslag penningmeester. Dit verslag is bij de leden bekend. Vraag van een der leden of er een mogelijkheid is om kosten te dekken Antwoord: dit kan wanneer we advertenties in de catalogus plaatsen..

8. De kascommissie:  Penningmeester kreeg een pluim.

9.Een nieuwe kascontrole commissie werd benoemd.

10. bestuursverkiezing:  hier blijft het bij het oude. 

 Tentoonstelling 2019 deze vindt plaats op 15 t/m 17 november  2019

Notulist J. Temmink.

Kippen enten.

De kippen moeten worden geënt als u er mee naar de jongdierendag of tentoonstelling wilt. Samenbrengen en vervoeren van pluimvee is alleen toegestaan wanneer de dieren geënt zijn.

Het is verstandig al uw pluimvee te laten enten, geënte dieren kunnen namelijk de niet geënte besmetten. 

.