Clubshow 2021

Het corona virus belet verenigingen actief te zijn. De aanscherping van de regelgeving hangt als een blok aan ons been. Geen bijeen komsten van fokkers onderling. Gaat het virus ons verlaten? Wie het weet mag het zeggen.