Clubshow 2020

Het corona virus belet verenigingen actief te zijn. De aanscherping van de regelgeving hangt als een blok aan ons been. Geen bijeen komsten van fokkers onderling.