Clubshow 2021

Deze willen wij houden van 12 t/m 14 November 2021

Behalve wanneer het onderstaande niet meer actueel is.

Het corona virus belet verenigingen actief te zijn. De aanscherping van de regelgeving hangt als een blok aan ons been. Geen bijeen komsten van fokkers onderling. Gaat het virus ons verlaten? Wie het weet mag het zeggen.