Digitale show van O.L.B. dieren.


Het OMT is gelukkig wat milder gestemd, omdat veel mensen zich inmiddels laten enten tegen Covid 19

Het virus dat vele activiteiten heeft stil gelegd is op zijn retour. Showen van onze dieren, kon ook het afgelopen jaar niet doorgaan. Een enkele vereniging lukte het om een show te organiseren. Gelukkig gaan we de goede kant op.

Vraag blijft hoe kunnen wij verder zonder problemen.

 

 

Reglement Clubkampioenschap - Onze Liefhebberij 

 

1.     Deelnemers

Het clubkampioenschap staat open voor leden met een geldige fokkerskaart van de Kleindierhoudersvereniging “Onze Liefhebberij” te Brummen.

 

2.     Deelname

Deelnemers aan het clubkampioenschap dienen tenminste vier dieren, ongeacht in welke diergroep, in te zenden naar de Jongdierendag en naar de Clubtentoonstelling van Onze Liefhebberij. Stuurt een lid meer dieren in dan dingen de vier dieren met de hoogste predicaten mee.

 

3.     Puntentelling

De puntentelling wordt omgerekend naar de “oude” FK schaal. Dit om ongelijkheid in de puntentelling te voorkomen. U =5, F=4, ZG =3, G =2, V =1.

De punten behaald op de Jongdierendag en de Clubtentoonstellingen worden opgeteld. De deelnemer met het hoogste aantal punten is clubkampioen. Wanneer twee of meer deelnemers gelijk eindigen gelden de volgende regels:

1e  Predikaten van jong gaan voor oud,

2e  Het aantal hoogste predicaten (eerder U of F predicaat),

3e  Worden de predikaatpunten geteld waarbij de “veren” telling leidend is.

 

4.     Prijzen

De prijs voor het clubkampioenschap bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 25,-.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarvergadering.

 

5.     Overige bepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 Versie 2019