Agenda  2019


Wanneer              Waar                                      Wat                                      Tijd

24-08-2019           H. de Boer                              Kippen enten 1ste keer

07-09-2019           H. de Boer                              Kippen enten 2de keer

09-09-2019           Lokaal de Edelzanger.         Clubavond                       20.00 uur

28-09-2019          Van der Bijl                             Jongdierendag

14-10-2019           Lokaal de Edelzanger          Clubavond.                      20.00 uur

Feestavond.

11-11-2019           Lokaal de Edelzanger           Clubavond                       20.00 uur.

16-11-2019           Lokaal de Edelzanger.          Club Tentoonstelling

17-11-2019           Lokaal de Edelzanger           Club Tentoonstelling.

09-12-2019           Lokaal de Edelzanger           Clubavond                       20.00 uur.

13-01-2020           Lokaal de Edelzanger.          Clubavond.                      20.00 uur.

10-02-2020           Lokaal de Edelzanger.          Clubavond                       20.00 uur.

09-03-2020           Lokaal de Edelzanger.          Algemen leden vergadering