Merken dieren


Ringen bestellen

De ringen kunnen rechtstreeks via de KLN besteld worden, of via Dhr. Drent. Op zoek naar zijn gegevens, mail dan naar olb@live.nl .

  


Konijnen

 • Voor het tatoeëren van konijnen graag telefonisch een afspraak maken met Gé. Henny, telefoonnummer: 06-20766583
 • Houdt rekening met een mogelijke 1 à 2 weken wachttijd tussen het plannen van de afspraak en het daadwerkelijk tatoeëren van de dieren.
 • Zorg bij het plannen van een afspraak voor voldoende tijd, zodat er zorgvuldig en op een rustige manier getatoeëerd kan worden.

 Uit het regelement van de K.L.N.

 • Richtlijn voor het merken van konijnen.
 • De merken moeten worden aangebracht met een goede zwarte inkt of pasta.
 • Voor het merken de oren schoonmaken met spiritus of 70% alcohol.
 • Breng het merk dan in het oor, smeer de inkt of pasta over de ontstane gaatjes en wrijf de inkt of pasta met de duim goed in de ontstane gaatjes.

 Artikel 8a uit het regelement K.L.N.

 • Bij rassen met een minimum gewicht van 2,5 kg of meer mogen de te merken dieren niet ouder dan 8 weken zijn. De overige rassen mogen niet ouder dan 10 weken zijn.

 Uit de vereniging

 • Bij een buitentemperatuur van boven circa 23 graden worden de dieren niet getatoeëerd. De tatoeëerder zal bij hoge temperaturen zelf contact zoeken met de fokker om de afspraak te annuleren. Waar mogelijk zal er direct een nieuwe afspraak ingepland worden.
 • Tatoeëren geschiedt aan huis.
 • Kosten voor het tatoeëren bedragen  € 0,50 per konijn. Het verschuldigde bedrag wordt gepast aan de tatoeëerder overgedragen.
 • De tatoeëerder draagt de geïnde gelden zo vaak als hem goed dunkt over aan de penningmeester van de vereniging, doch uiterlijk in december van het betreffende jaar. Dit onder verantwoording van de tatoeërlijsten.