Belangrijke berichten.

Kleindierententoonstelling Onze Liefhebberij Brummen.

Dat de kleindierhouderij nog steeds levend is in Brummen en omstreken bewijst de vereniging Onze Liefhebberij nog jaarlijks. 

 

Het grootste deel van de leden van Onze Liefhebberij komen uit de gemeente Brummen, maar er komen ook leden uit Loenen, Zutphen, Dieren en Drempt. De vereniging is niet alleen voor de serieuze fokkers, maar ook voor mensen die voor hun plezier kleindieren houden. Tijdens de maandelijkse clubavonden worden de ins en outs van deze prachtige liefhebberij besproken. Regelmatig worden er gastsprekers uitgenodigd, waaronder dierenartsen en voedingsdeskundigen om de leden van informatie te voorzien.

Bent u nieuwsgierig geworden neem dan een kijkje op onze internetsite.

www.onzeliefhebberijbrummen.nl  of neem contact op via gegevens genoemd op de site, of kom eens langs op een bijeenkomst. .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Belangrijke berichten vanuit Kleindier Liefhebbers Nederland.

De steeds veranderende  voorschriften ten aanzien van dierhouderijen is het belangrijk dat fokkers van onze hobby dieren goed op de hoogte blijven.

Veel informatie is te vinden op de site van Kleindier Liefhebbers Nederland. 


(1) Een tweetal berichten omtrent NCD uitbraken (klassieke vogelpest) in België.

Sinds eind april zijn er bij 10 hobbypluimveehouders verspreid over België uitbraken met velogeen NCD-virus vastgesteld. De helft van deze uitbraken heeft zich in de afgelopen weken voorgedaan, Dit zou erop kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreidt. Het betreft een virus-stam met zeer hoge ziekteverschijnselen. De huidige geregistreerde-vaccins zijn goed in staat een hoge bescherming tegen deze stammen op te wekken. Hiervoor moeten de vaccinaties wel goed uitgevoerd worden, zodat ze goed aanslaan. Extra vaccinaties kunnen overwogen worden. De geregistreerde vaccins zijn te verdelen  in levend via spray, drinkwater of oogdruppel toe te dienen en dode vaccins via injectie toe te dienen.

Alleen de enting met daarbij de entverklaring moet door een dierenarts toegepast worden. Extra vaccinaties mogen door de dierenarts verstrakt worden aan de hobbyhouder. De meeste vaccins geven maximaal enkele maanden bescherming en daardoor is het belangrijk om extra vaccinaties uit te voeren bij uw dieren. Het huidige risico op  NCD uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld. Met extra alertheid en maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken bij Nederlandse kippenliefhebbers aanzienlijk verlaagd. Ga in overleg met uw dierenarts voor een correct vaccinatieschema.

%

(2) Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting.

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

 

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

 

Harry Arts.

OLB berichten  Een

Download
AVG invulformulier
Iedereen formulier invullen
AVG invulformulier.docx
Microsoft Word document 87.9 KB

Webmaster. Bereikbaar voor aanbevelingen en of nieuws met betrekking tot deze site.

Entbewijs nieuw

Download
Entbewijs 2018
Nieuw entbewijs
Entbewijs2018.jpg
JPEG-bestand 248.8 KB