Belangrijke berichten

                                                 Nieuwsbrief

Beste leden.

 

Covid 19 oftewel Corona waart nog stevig rond. We hebben na de jongdierendag nog geen                                   

bijeenkomst kunnen houden. Vrijwel alle tentoonstellingen zijn afgelast net als de onze. In de                      vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat  we mogelijk in december nog iets ilden                                                  organiseren. Dat is helaas niet mogelijk. Het lijkt er op dat bijeenkomsten zeker tot half                                december niet toegestaan zijn. Laten we hopen dat  er begin volgend jaar een vaccin                                   beschikbaar is zodat we in de loop van het voorjaar weer bij elkaar kunnen komen.

 

Toch bereiden we ons alweer voor op onze jongdierendag in september en de                                    tentoonstelling in november. De keurmeesters moeten gecontracteerd worden. De eerste                keurmeesters die zouden keuren op de laatste afgelaste tentoonstelling hebben toegezegd                                   te willen komen.   

 

Op 7 november heeft de jaarvergadering van KLN digitaal plaatsgevonden. Het was een                                         korte effecteve vergadering die 35 minuten duurde. Normaal duurt zo`n vergadering al gauw                          twee en een half uur: De jaarvergadering en de diverse verslagen werden goedgekeurd. De                         diverse voorstellen werden aangenomen behalve het voorstel om Hans Ringnalda te                                          rehabiliteren. Dat voorstel werd afgewezen. Een kort verslag zal ongetwijfeld in                                               Kleindiermagazine komen. Op de site van KLN is het nu al te lezen.

 

Zoals al eerder in deze nieuwsbrief aangegeven zijn vrijwel alle tentoonstellingen  in                                   Nederland afgelast. Oneto heeft wel een alternatief bedacht om )jeugd' 'inzenders,                           keurmeesters, bezoekers, et cetera dit jaar nog iets te kunnen bieden. Oneto organiseert dit    jaar namelijk een  digitale keuring in verschillende rubrieken met interessante prijzen voor                                    fokker en dier. Digitale foto`s van de fraaiste dieren kunnen worden ingestuurd. Inschrijven                               kan tot maandag 24 november. Meer informatie, inclusief het digitale vraagprogramma staat                             op de website. www.oneto.nl. Het vervangt natuurlijk geen echte show, maar misschien is                                 het voor onze leden toch leuk om de digitale Oneto show in deze Coronaperiode te                                overwegen.

 

Email adressen.

Van enkelen van jullie hebben we niet het mailadres terwijl we vermoeden dat jullie dat wel                        hebben. het scheelt ons werk en kosten wanneer we deze nieuwsbrief via de mail naar jullie                            kunnen sturen. Hebben we je mailadres niet geef het dan even ons door via olb@live.nl                                        

 

 


'Foto's van dieren  digitaal.

Het zou leuk zijn om in deze Corona tijd, gefokte dieren middels foto's aan mede fokkers te laten zien.  Je kunt foto"s sturen naar                                                         voorz.jan@hotmail.com Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting.

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

 

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

 

Harry Arts.


OLB berichten

Download
AVG invulformulier
Iedereen formulier invullen
AVG invulformulier.docx
Microsoft Word document 87.9 KB

Webmaster. Bereikbaar voor aanbevelingen en of nieuws met betrekking tot deze site.