Belangrijke berichten

                                                                  NIEUWSBRIEF   2022

 =======================================================================================

Kleindierententoonstelling Onze Liefhebberij Brummen

 

                                       Vereniging Onze Liefhebberij Brummen  

Het grootste deel van de leden  van Onze Liefhebberij komen uit de gemeente Brummen,

maar er komen ook veel leden uit de nabij gelegen plaatsen. De vereniging is niet alleen 

voor de serieuze fokkers, maar ook voor mensen die enkel voor hun plezier klweindieren

houden. Tijdens de tweemaandelijkse clubavonden worden de ins en outs van een prachtige

liefhebberij besproken en kunnen vragen gesteld worden. Regelmatig worden er 

gastsprekers uitgenodigd om de leden van informatie te voorzien,

 

Bent u nieuwsgierig geworden neem dan een kijkje op de website.w

ww.onzeliefhebberijbrummen.nl, neem contact op via gegevens genoemd op de site, of

kom eens langs op een bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn tweemaandelijks in het

gebouw van de Edelzanger aan de Hazenberg 22B te Brummen, aanvang 20.00 uur. De

exacte data zijn in de agenda op de website te vinden.                           

 

====================================================================================

====================================================================================

 Laatste bericht

Vogelgriep een groot probleem voor houders van b.v. kippen.                              Zo ook voor leden van Onze Liefhebberij Brummen.                                           Deze fokkers kunnen hun dieren niet showen.

 ===============================================================

 

Enten konijnen                                                                                                                                                                       

Enten van kippen en andere hoenderachtigen

 

Hokkenbezoekt.                                                                                                                                                               Voor deze KLN

Bondsshow veren zijn drie  Categorien in het leven geroepen namelijk

       *  Groep jonge dieren (2022)

       *  Groep jaarlingen 2021 en

       *  De groep overjarige dieren (2020 en ouder)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Keurmeestersprijzen:                                                                                                                                                                        keurmeester                                                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Collectieprijzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Wijziging Clubavonden

Op de Jaarvergadering 2021 is besloten dat we niet meer elke maand een Clubavond gaan houden, maar één keer in de twee maanden.

Op de tweede maandag van de oneven maanden komen we bij elkaar in het clubgebouw van vogelvereniging De Edelzanger.                                                                                                                    Dit jaar in                                                                                                                                                               september en  november.

 

Het bestuur.  

 ________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting.

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

 

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

 

Harry Arts.


OLB berichten

Download
AVG invulformulier
Iedereen formulier invullen
AVG invulformulier.docx
Microsoft Word document 87.9 KB

Webmaster. Bereikbaar voor aanbevelingen en of nieuws met betrekking tot deze site.