Belangrijke berichten

                                                                   NIEUWSBRIEF  

 =======================================================================================

 Hokkenbezoek

 Op 18 juni gaan we van 14.00 uur tot 16.00 uur op hokkenbezoek  bij  de fami[ie Van Amersfoort in de Hoven bij Zutphen, het adres is Weg naar Voorst 176.  Bennie en Ilse hebben uiteraard konijnen maar ook een groot scala aan tropische vogels. Graag weten we hoeveel leden Bennie en Ilse kunnen verwachten.                      Geef je  even op bij een van de bestuursleden.

 ========================================================================================

Bondsshow veren en vogelgriep.

Afgelopen twee jaar is de Bondsshow (Noordshow) door coronamaatregelen niet doorr gegaan. Door de vogelgriep hadden er zo wie zo geen hoenderachtigen geshowd mogen worden. Verwachting is dat de vogelgriep in najaar en winter een terugkomend fenomeen is.

Waarschijlijk zal de Bondsshow (Noordshow) voor de "haren" dit seizoen  gewoon doorgaan. Om te voorkomen dat er weer  geen Bondshow _voor de  hoenderachtigen gehouden kan worden is KLN voornemens de Bondshow "veren" (hoenderachtigen) naar voren te halen. Het plan is om deze Bondshow onder te brengen bij de Achterhoekse Jongdierendag van de vereniging Silvoldee in de DRU fabriek in Ulft. Deze show wordt gehouden in het weekend van 30 september tot en met 2 oktober. Dit is eenmalig volgend Jaar moet de nieuwe regio-indeling en daarmee de gewijzigde tentoonstelling spreiding ingaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Jongdierendag  2022                   

We hebben de datum van de  Jongdierendag een paar weken naar voren gehaald..                                                De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat hoenderachtigen wegens  rondwarende VOGELGRIEP niet op de tentoonstelling aanwezig mogen zijn. Met deze maatregel hopen we een volledige tentoonstelling met alle diergroepen te kunnen houden en de vogelgriep voor te zijn.                                                                                      De Jongdierendag willen we dus houden op 10 september.2022.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clubtentoonstelling 21 en 22 oktober 2022                                                                                                            Prijzenschema

HEP 1  Fraaiste Hoen van de Tentoonstelling                                                                                                              HEP 2  Fraaiste Dwerghoen van de Tentoostelling                                                                                                      HEP 3  Fraaiste Konijn van de Tentoonsstelling.                                                                                                      m  HEP 4  Fraaiste Cavia  van de Tentoostelling                                                                                                                    HEP 5   Fraaiste kleine Knager van de Tentoonstelling                                                                                                    HEP 6   Fraaiste Sierduif van de Tentoonstelling                                                                                                                HEP 7   Fraaiste Siervogel of Oorspronkelijke Duif van de Tentoonstelling                                                                  HEP  8  Mooiste Konijn in de JC klasse                                                                                                                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Keurmeestersprijzen:                                                                                                                                                          EP 9      Fraaiste  Hoen  ander geslacht                                                                                                                                EP  10   Fraaiste Dwerghoen  ander gelacht                                                                                                                        EP  11   Fraaiste Konijn Grote Rassen                                                                                                                                  EP  12   Fraaiste Konijn Midden Rassen                                                                                                                              EP  13   Fraaiste Konijn Kleine Rassen                                                                                                                                EP  14   Fraaiste Konijn Dwerg Rassen                                                                                                                                EP  15   Fraaiste Sierduif ander geslacht                                                                                                                            EP 16   Fraaiste Cavia ander geslacht                                                                                                                                  EP 17   Fraaiste Kleine Knager ander geslacht                                                                                                                  EP 18   Vrije prijs ter beoordeling van de keurmeester                                                                                                      EP 19   Vrije prijs ter beoordeling van de keurmeester                                                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Collectieprijzen.                                                                                                                                                                    EP 20  Mooiste collectie per diergroep. Een collectie mag bastaan uit dieren                                                                           verschillende rassen                                                                                                                                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           Bondsprijzen                                                                                                                                                                        EP 21    KLN400 prijs per 20 ingeschreven dieren                                                                                                             EP22     NBS R prijs per 15 ingeschreven dieren

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijziging Clubavonden

Op de Jaarvergadering 2021 is besloten dat we niet meer elke maand een Clubavond gaan houden, maar één keer in de twee maanden.

Op de tweede maandag van de oneven maanden komen we bij elkaar in het clubgebouw van vogelvereniging De Edelzanger.                                                                                                                    Dit jaar in                                                                                                                                                               september en  november.

 

Het bestuur.  

 ________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting.

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

 

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

 

Harry Arts.


OLB berichten

Download
AVG invulformulier
Iedereen formulier invullen
AVG invulformulier.docx
Microsoft Word document 87.9 KB

Webmaster. Bereikbaar voor aanbevelingen en of nieuws met betrekking tot deze site.