Foto's van jonge dieren op onze website.

Vanwege het rondwarende coronavirus missen we onze clubavonden. Juist in het voorjaar

vertelden we elkaar hoe het ging met de fokkerij, de jonge dieren die we al in het hok

hebben. Dat lukt nu niet. Maar toch lijkt het ons leuk om elkaar op de hoogte te houden van

de al bereikte fokresultaten. Daarom de vraag aan jullie om een foto, of een aantal foto's, te

maken van jonge dieren die er al zijn. Nestjes jonge konijnen, broedende kippen of duiven

alles mag. Stuur ze naar Jan Jacobs   voorz.jan@hotmail.com  dan zet hij ze op de website.

 

Het bestuur van OLB.


Alle activiteiten Onze Liefhebberij voorlopig gestopt

Blijf gezond.

Alle groepsactiviteiten zijn tot 1 juni verboden in verband met de corona griep. Dat betekent

dat alle activiteiten van onze club stil liggen. Geen clubavonden meer in dit seizoen,

geen hokbezoek aan familie van Amersfoort, en andere fokkers. Hopelijk kunnen we alles na de vakantie,

begin september, weer opstarten. Blijf gezond en dan zien we elkaar weer op onze clubavond

maandag 14 september en tijdens onze jongdierendag op zaterdag 19 september.

 

Het bestuur.

 


Welkom als bezoeker van onze website.

                               

Onze Liefhebberij Brummen is een KLEINDIER vereniging met rond de 70 leden.

De leden zijn liefhebbers en fokkers van verschillende diersoorten en rassen, zoals Grote Hoenders, Dwerghoenders en Sierduiven. Verder worden er verschillende Konijnenrassen, Cavia's en Kleine knagers gefokt. Onze leden willen graag hun fokproducten laten zien op verschillende tentoonstellingen.

 

Wanneer u als bezoeker van deze site meer wilt weten over het houden en fokken van kleindieren, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris.

                                                      

Bereikbaar onder het volgende adres.

 

olb@live.nl